SAAND satsar vidare på folkhälsan inom personlig assistans

Sedan augusti 2018 arbetar Mattias Karlsson (fd Täck) som verksamhetsutvecklare inom SAAND. Många av oss känner igen honom från funktionshindersrörelsen och parasporten (handikappidrott). Mattias Karlsson har fått uppdraget att styra SAAND Personlig assistans mot att bli ett hälsosamt alternativ av assistans. -Innan jag började på SAAND jobbade jag som kund- och personalansvarig på ett annat…