Det självklara valet av personlig assistans med mest nytta och högsta kvalitet för uppdragsgivaren är grunden hos SAAND Service & Omsorg AB. Vi finns för Dig som har personlig assistans eller behöver hjälp med ansökan. Hos oss väljer Du mellan tre modeller som anpassas efter dina önskemål.

 

All Inclusive

Här har din kontaktperson närmast dig, hela ansvaret. Inget ansvar ligger på dig. Vi redovisar till din kommun och/eller försäkringskassan. Vi rekryterar nya assistenter eller tar de svåra samtalen kring anställningar, löner och bemanningsschema med mera. Din kontaktperson sköter allt detta och mer därtill. Du behöver bara berätta för oss hur du vill ha din assistans. Vi gör arbetet och tar hela ansvaret för din assistans.

 

All Inclusive Light

Här delar du och vi ansvaret för din personliga assistans. I All inclusive light är du arbetsledare. Modellen är flexibel utifrån dina önskemål, vilket innebär att du kan välja att ha ett mindre ansvar under perioder när du inte orkar vara lika aktiv. Då kan du lämna över arbetsuppgifter till din kontaktperson närmast dig, för att istället fokusera på annat. Tillsammans tar vi ansvar för att din assistans fungerar. Du är mer aktiv i din assistans och vi hjälper till.

 

Partner

För dig som vill ha totalt inflytande. Du har hela ansvaret för din assistans. Modellen passar dig som vill arbeta aktivt och som vill ha full kontroll över din assistans. Det betyder ett stort ansvar och mycket arbete för dig själv. Vi erbjuder dig en kontaktperson närmast dig. Vi gör den ekonomiska redovisningen och viss administration, samt stöttar och ger dig råd när du vill och så behöver. Du tar hela ansvaret för din assistans – Vi är din Partner.

 

SAAND Service & Omsorg AB bedriver assistansverksamhet med tillstånd från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Verksamhetschef är Andreas Sandberg.