Har Du behov av insatser från hemtjänsten? Då kan du anlita oss på SAAND service & omsorg. Vi arbetar med hjärtat och ger dig personligt utformade insatser. Vårt mål är att skapa trygghet och kontinuitet, där så få personer som möjligt hjälper dig i ditt hem. Allt med god kvalitet.

När du väljer oss får du en kontaktperson, som hör av sig till dig inom några dagar. Tillsammans utformar ni hjälpen utifrån ditt beslut från kommunen och utifrån din livshistoria. Kontaktpersonen är den som i huvudsak utför hjälpen och är den du kan vända dig till med eventuella funderingar.

 

SAAND vill gärna ha kontakt och samarbete med dina anhöriga, under förutsättning att du själv vill det.

 

Vi utför

Städning: 07:00-17:00

Tvätt och inköp: 07:00-17:00

Personlig omvårdnad: 07:00-22:00

Utevistelse/Ledsagning

 

Profilering

Vårt mål är en professionell och personlig omvårdnad på dina villkor.

Vi sätter alltid uppdragsgivaren och vår personal i fokus. Självbestämmande, transparens och integritet är våra ledord och vårt handlingssätt.

 

Språkkompetens förutom svenska däribland bosniska, tigri, dari, somaliska, kurdiska, arabiska, persiska, m fl.

 

Kompetens inom områdena palliativ vård, arbetsterapi, missbruk, psykiatri, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och friskvård.

 

Tilläggstjänster – Hushållsnära tjänster

Vi vill kunna vara behjälpliga med de flesta tjänster, som kan dyka upp i och runt ett hushåll. Prata med oss så hjälper vi dig att hitta en lösning, samt att reda ut hur det blir billigast för dig.