Andreas Sandberg

VD / Verksamhetschef personlig assistans

andreas.sandberg@saand.se

Carola Friberg

Samordnare

carola.friberg@saand.se

013 – 262540

0768 – 948906

Jonas Windefelt

Ekonomiansvarig

jonas.windefelt@saand.se

George Gorgis

Samordnare / Tolk

george.gorgis@saand.se

070 – 573 49 67