Behöver Du ledsagning till och från olika aktiviteter?

 

Ledsagning gör det möjligt för dig att t.ex. besöka vänner, delta i

fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera.

 

 

Insatsen har karaktären av personlig service och

anpassas efter dina individuella behoven.

 

 

Vem Du vill ha som ledsagare bestämmer Du helt själv.

Du kan ha en eller flera ledsagare.

 

 

SAAND Service & Omsorg AB utför ledsagning.

Vi kan också hjälpa till med ansökan.