Hos SAAND så handlar det om dig.

Dig som är uppdragsgivare.

Dig som är medarbetare

Dig som är anhörig.

Att vi alla i och runt ett ärende arbetar tillsammans är en förutsättning för ett lyckat uppdrag.

Att göra skillnad för en annan person gör vi med och för varandra…

FÖRETAGET MED DET STORA HJÄRTAT

SAAND Service & Omsorg AB är ett företag som alltid gör det lilla extra. Våra ledord är därför “företaget med det stora hjärtat” då vi alltid ser individen hos våra uppdragsgivare.

Vare sig du använder dig av hemtjänst, personlig assistans, ledsagning eller bara enstaka hushållsnära tjänster vill vi att du ska få den bästa servicen som finns att få. Våra medarbetare är noga utvalda personer som kan ge dig just detta.

SAAND kvalitetssäkrar arbetet hos uppdragsgivarna med hjälp av vår personalhandbok där riktlinjer för allt från tystnadsplikt, anmälningsplikt, rättigheter samt skyldigheter jämt emot uppdragsgivare och anhöriga, SAAND och kollegor regleras. Detta gör vi för att alla inblandade ska få högsta möjliga kvalitet.