Behöver du språkstöd?

assistans på olika språk
Mattias Karlsson

Mattias Karlsson på SAAND

På SAAND är vi alla svenskspråkiga. Men för att kunna möta uppdragsgivare med andra modersmål är vi stolta över att ha breddat språkkompetensen på assistanskontoret.

-Vi har märkt att det ibland har varit svårt att förklara de lagar och regler som råder kring assistans när språket sätter hinder, berättar Mattias Karlsson på SAAND. Därför har vi valt att bredda språkkompetensen på assistanskontoret och täcker nu, utöver svenska och engelska, även in arabiska, franska, kurdiska, persiska och somaliska.

Kontaktpersoner i assistansfrågor där det kan kännas tryggare att få prata med någon med andra språk än svenska och engelska

 • Anisa Abulkadir Almqvist – somaliska
  070-324 30 20
 • Ako Abdulla – arabiska, kurdiska och persiska
  073-388 95 04
 • Kaies Driss – franska och arabiska
  070-820 37 73
 • Fatima  – arabiska
  070-716 00 89