Hemtjänst

Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Service & Omsorg AB!

Vi omorganiserar nu i Västervik och söker därför en ny verksamhetschef resp samordnare till vår hemtjänst i Västerviks kommun.

 • VERKSAMHETSCHEF
  Rollen som verksamhetschef innebär att du självständigt ansvarar för att planera, leda, utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom hemtjänstverksamheten i Västervik.Du arbetar med att skapa och bibehålla goda relationer till våra uppdragsgivare (kunder), anhöriga/närstående och medarbetare. I rollen ingår att utveckla kontakter med kommunen och andra samverkanspartners. Du svarar för uppföljning gentemot kommunen samt deltar i utbildningar och möten i deras regi.

  Du har ansvar för att beviljade insatser utförs mot uppdragsgivare samt ekonomi, budget, resultat- och personalansvar för din verksamhet. I rollen ingår att utföra uppdraget enligt vårt avtal med kommunen samt att regelbundet tillsammans med kvalitetsansvarig i företaget ansvara för översyn av rutiner och processer i kvalitetsledningssystemet och se till att vi arbetar enligt dessa.

  Du kommer att ha ett nära samarbete med VD, affärsområdeschef, kvalitets- och ekonomiansvariga samt övriga kollegor inom SAAND Service & Omsorg. Tillsammans med övriga ledningen arbetar du systematiskt för att utveckla organisationen så att den ger medarbetarna de bästa förutsättningarna för att ge god omsorg med kvalité. I din roll rapporterar du till affärsområdeschef och kvalitetsansvarig.

  Läs mer här

 • SAMORDNARE
  Som samordnare inom SAAND Service & Omsorg är du en mycket viktig lagspelare i verksamheten och är verksamhetschefens högra hand.De prioriterade samordnaruppgifterna är schemaplanering, personalbemanning och uppföljning av utfört arbete. Du behöver kunna hantera många bollar i luften samtidigt.Samordnaren är en viktig länk i kontakter med handläggare, uppdragsgivare, hemsjukvård och andra externa aktörer. Som samordnare följer du fastställda rutiner och processer i kvalitetsledningssystemet och företagets värderingar samt ser till att vi arbetar enligt dessa.

  Rollen som samordnare/planerare kommer att innebära att du fördelar din tid mellan våra kontor i Västervik och Överum.

  Läs mer här

assistans och semester

Många personer med funktionshinder eller kanske ålderdom kan känna en osäkerhet kring hur det går att resa med sin nedsättning. Vad ska jag tänka på på resmålet? Hur gör jag med mina personliga assistenter? Hur fungerar det på t ex flyget?

Kontakta gärna SAANDs verksamhetsutvecklare Mattas Karlsson, 070-641 90 20 eller e-post mattias.karlsson@saand.se , för tips och idéer på såväl resmål som länkar till internet med olika restips.
Ett riktigt bra forum för dig som har Facebook är Resetips i rullstol
My Sandberg

My, ny som kvalitetsutvecklare

Att följa de lagar och regler som råder är viktiga och en självklarhet för oss på SAAND. SAAND kvalitetssäkrar arbetet hos uppdragsgivarna med hjälp av ett gediget ledningssystem och en personalhandbok där riktlinjer för allt från tystnadsplikt, anmälningsplikt, rättigheter samt skyldigheter jämt emot uppdragsgivare och anhöriga, SAAND och kollegor regleras. Detta gör vi för att alla inblandade ska få högsta möjliga kvalitet.

My Sandberg som är regionchef för personlig assistans i Uppland kommer få en ny delvis ny roll

-Jag har sedan några dagar rollen som kvalitetsutvecklare. I min roll kommer jag att ha övergripande ansvar för det fortlöpande kvalitetsarbetet inom verksamheten personlig assistans och ledsagarservice i SAAND, säger My Sandberg.

Tillsammans med biträdande verksamhetschef kommer hon bedriva det systematiskt uppföljningsarbetet i verksamheten utifrån framtaget kvalitetsledningssystem och årshjul där även aktiviteter inom systematiskt arbetsmiljöarbete ingår.

-Jag tackar ödmjukast för det förtroende jag fått och ser fram emot att få utveckla och utvecklas tillsammans med mina kollegor, avslutar My.

Sedan några dagar tillbaks arbetar Robin Vandling som uppdragschef på SAANDs skånekontor där han arbetar tillsammans med Jennie Thomassen.

Robin är den förste av uppdragsansvariga cheferna som ansluter från konkursdrabbade Assistansproffsen, fler presenteras inom kort. (Läs artikel här). Robin har en bred erfarenhet av ledarskap och som chef inom personlig assistans från andra bolag men har lagt grunden genom att arbeta som assistent i 8-9 år.

På frågan vad det bästa med yrket är svarar Robin:
-Jag gillar att bygga relationer med människor och i rollen som uppdragschef får jag göra det med både fantastiska medarbetare och uppdragsgivare.

Vill du veta mer om SAAND och assistans i Skåne, tveka inte att kontakta Robin på 070-399 05 18 eller 010-155 03 00 (vxl)

Vi på SAAND hälsar Robin varmt välkommen!!!

Hemtjänst i Västervik

I slutet på förra veckan hade hemtjänsten i Västervik två härliga dagar tillsammans med Safa Khemiri som varit handledare.

-Två underbara dagar med mycket glädje, engagemang och ett hjärta som klappar extra för SAAND och för våra äldre, säger Safa. Det är alltid intressant att lära känna nya grupper och höra om hur vardagen fungerar och upplevs men det som är unikt för Västervik är känslan av tillhörighet och viljan att göra allt för att nå målen som jag fick känna och uppleva!

Tema: Bättre tillsammans
Fokus: Självledarskap tillit och psykologisk trygghet
Mål: Teamkänslan
Verktyg: Hjärta, engagemang och glädje

 

 

 

 

Idag möts Assistansproffsens kunder och medarbetare av det tunga beskedet att bolaget försätts i konkurs och att man inte längre kan/får bedriva personlig assistans.

För att hjälpa och stötta Assistansproffsens kunder och medarbetare i denna svåra stund har bolaget fört samtal med oss på SAAND.

-Vi har lovat att finnas för att ta emot och stötta deras kunder, assistenter och kundansvariga m.fl redan från 1 februari, säger Andreas Sandberg. Vi önskar att detta ska bli så enkelt, tryggt och okomplicerat som möjligt med så få skillnader som möjligt där samma kund- och personalansvarig ska finnas kvar, men i SAANDs regi.

-Jag har fullt förtroende för Andreas som är VD och alla andra medarbetare som tagit emot oss på ett öppet och välkomnade sätt med fokus på att hjälpa oss att hjälpa oss och erbjuda oss en fin arbetsplats tillsammans, skriver Johanna Andersson, VD på Assistansproffsen.

Vill du veta mer om SAAND? Läs gärna “Andreas tankar om SAAND

När hemtjänstutförarna granskades i Värmdö kommun blev SAAND bäst i klassen. Något som gör verksamhetschef Helene Bjuregård stolt.
-Jag tror det är för att vi lyckats behålla och attrahera våra fantastiska medarbetare som verkligen månar om sina uppdragsgivare. Men också uppstarten som gått smärtfritt genom ett fint samarbete mellan Saand och kommunen!
Stort grattis till er i Värmdö!

Att tolka reglerna hos Försäkringskassan eller kommunen när man ska ansöka om personlig assistans är inte alltid det enklaste.

Vi är därför glada att få hälsa Josef Benauda välkommen som jurist på SAAND Personlig assistans. Josef har en gedigen erfarenhet av juristyrket och har bl a arbetat 15 år inom assistans. Att han även har arbetat som föredragande jurist på Förvaltningsrätten är en ack så värdefull erfarenhet.

Josef Benauda är jurist i frågor kring personlig assistans

Josef Benauda

Som gammal eller ny uppdragsgivarekan kommer Josef vara behjälplig med

 • nyansökan
 • skriva överklaganden
 • skriva kommuniceringar och yttranden
 • biträda uppdragsgivarna vid möte med myndigheter och vid muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten.

När vi frågade Josef om vad som det bästa är med arbetet och att arbeta som jurist inom assistans svarade han
-Att få hjälpa människor med olika behov att få rätt beslut om personlig assistans och därmed underlätta och förbättra deras vardag.

Josef utgår från Stockholm men kommer att arbeta över hela Sverige, där våra uppdragsgivare finns.

Du kommer enklast i kontakt genom att skicka ett e-post till josef.benauda@saand.se  eller via telefon0 072-193 68 01.

Varmt välkommen Josef!

 

JULBREV – och lite information
Vilken fantastisk utveckling vi haft inom personlig assistans 2023!

Tänk, för 6 år sedan bestod SAAND Personlig assistans av 6 uppdragsgivare, 25 assistenter och två personer på kontoret. I takt med att fler uppdragsgivare anslutit har vi anställt fler suveräna kollegor till kontoren för att kunna bibehålla kvalité och närhet. Idag är vi drygt 130 uppdragsgivare och över 600 assistenter utspridda i över stora delar av Sverige. Vi är glada, stolta och tacksamma över att SAAND-familjen växer!

I dagarna har vi lagt en grund för SAANDs årshjul på aktiviteter 2024 för såväl uppdragsgivare som assistenter, det innefattar allt från Kolmårdenbesök och hockey till eventuella mässor och sommarfika och after works – vet du något konkret som du skulle vilja föreslå, skicka gärna ett mail till mattias.karlsson@saand.se.

Avslutningsvis vill vi önska er alla en riktigt god jul och tacka för det gångna året!

Varma julhälsningar från oss på kontoren

Andreas, Ako, Anisa, Fatima, Jennie, Josef, Kaies, Mattias, My, Pia, Reshin och Uffe

SAAND önskar all fantastisk personal, alla uppdragsgivare inom hemtjänst och personlig assistans, anhöriga mfl en riktigt god jul och ett gott nytt år.

 

 

© Copyright - SAAND Service & Omsorg AB