Eftersom vi på flera ställen på vår hemsida ber dig om information i form av formulär där du fyller i namn, telefonnummer, e-postadress och liknande uppgifter om dig själv vill vi gärna berätta vad vi gör med dessa.

Endast SAAND Service & Omsorg AB (härefter kallat SAAND) har kontroll över dessa uppgifter. SAAND lämnar inte dessa uppgifter till 3:e part.

Vi på SAAND samlar endast in personuppgifter för att kunna kontakta dig på din begäran. Önskar du att vi tar bort dig ur våra register får du gärna maila oss på adressen gdpr@saand.se.