I media läser man ofta om mygel och fusk inom assistansbranschen. Därför tycker vi på SAAND att företagen granskas.

Matilda Palmqvist är kvalitetsutvecklare och intern granskare för att se till att företaget följer de riktlinjer, lagar och förordningar som finns när man bedriver personlig assistans.

Kvalitet personlig assistans

Matilda Palmqvist, kvalitetsutvecklare

Under det senaste halvåret har Matilda genomfört ett gediget arbete för att kvalitetssäkra SAANDs personliga assistans och det har gett resultat. I veckan kom det intyg som styrker att man följer Almega Vårdföretagarnas högt ställda krav.

SAAND har redovisat sitt kvalitetsarbete enligt branschorganisationen Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration där fyra delområden omfattas:

•Introduktion till verksamheten
Om tillstånd, kollektivavtal, öppenhet och transparens.
•Eget kvalitetsarbete
Om systematiskt arbete kring kvalitet och utveckling.
•Insatsen personlig assistans
Om självbestämmanderätt, integritet, inflytande och medbestämmande.
•Upplevd kvalitet
Om upplevd kvalitet; resultat i enkätundersökningar.

Som medlem i Vårdföretagarna följer verksamheten även medlemskraven som inbegriper etiska riktlinjer, krav på kollektivavtal och transparens kring kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

-Har kvalitetssäkrat er kvalitetsdeklaration som omfattar ert företag och personlig assistans, skriver Rikard Johansson som är Kvalitets- och etikrådgivare på Almega. Det avser år 2020. Ni uppfyller Vårdföretagarnas högt ställda krav.

Intyg_SAAND ServiceBPA_2021-05-10