Utbildningen är en två-dagarskurs MHFA -Mental Health First Aid, på svenska ”Första hjälpen till psykisk hälsa” för Saands hemtjänstpersonal i Västervik. Både samordnare och omvårdnadspersonal deltar och kommer efter utbildningen att vara första hjälpare till psykisk hälsa. I tisdags var den första utbildningsdagen, den andra är 1 juni.

Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur dessa kan upptäckas.

I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem. Materialet är evidensbaserat och instruktörer utbildas i Sverige av NASP – Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention.

Kursledare är Anna Byhlin.