Almega Vårdföretagarna

SAAND Service & Omsorg AB är ansluten till Almega Vårdföretagarna, vilket innebär att vi har kollektivavtal som slutits med Kommunal. Vill du veta mer om detta kan du ta kontakt med ditt fackförbund eller läsa mer på Almegas hemsida

Av Almega kvalitetssäkrat företag

SAAND har redovisat sitt kvalitetsarbete enligt branschorganisationen Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration där fyra delområden omfattas:

• Introduktion till verksamheten
Om tillstånd, kollektivavtal, öppenhet och transparens.
• Eget kvalitetsarbete
Om systematiskt arbete kring kvalitet och utveckling.
• Insatsen personlig assistans
Om självbestämmanderätt, integritet, inflytande och medbestämmande.
• Upplevd kvalitet
Om upplevd kvalitet; resultat i enkätundersökningar.

Som medlem i Vårdföretagarna följer verksamheten även medlemskraven som inbegriper etiska riktlinjer, krav på kollektivavtal och transparens kring kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

Läs mer om SAANDs kvalitetsarbete