Kvalitetsenkät på g

Som ett led i vårt arbete med att utvecklas och kvalitetssäkra vårt arbete kommer vi att nästa skicka ut SAANDs första uppdragsgivarundersökning.
Enkäten kommer att komma mejlledes till uppdragsgivare inom personlig assistans
-Vi hoppas att så många som möjligt vill och kommer hjälpa oss med svar säger Patrik Stringborn.