My ny kvalitetsutvecklare på SAAND

My Sandberg

My, ny som kvalitetsutvecklare

Att följa de lagar och regler som råder är viktiga och en självklarhet för oss på SAAND. SAAND kvalitetssäkrar arbetet hos uppdragsgivarna med hjälp av ett gediget ledningssystem och en personalhandbok där riktlinjer för allt från tystnadsplikt, anmälningsplikt, rättigheter samt skyldigheter jämt emot uppdragsgivare och anhöriga, SAAND och kollegor regleras. Detta gör vi för att alla inblandade ska få högsta möjliga kvalitet.

My Sandberg som är regionchef för personlig assistans i Uppland kommer få en ny delvis ny roll

-Jag har sedan några dagar rollen som kvalitetsutvecklare. I min roll kommer jag att ha övergripande ansvar för det fortlöpande kvalitetsarbetet inom verksamheten personlig assistans och ledsagarservice i SAAND, säger My Sandberg.

Tillsammans med biträdande verksamhetschef kommer hon bedriva det systematiskt uppföljningsarbetet i verksamheten utifrån framtaget kvalitetsledningssystem och årshjul där även aktiviteter inom systematiskt arbetsmiljöarbete ingår.

-Jag tackar ödmjukast för det förtroende jag fått och ser fram emot att få utveckla och utvecklas tillsammans med mina kollegor, avslutar My.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *