PERSONLIG ASSISTANS & LEDSAGNING

ANISA ABDULKADIR

Uppdragschef

ANISA ABDULKADIR-ALMQVIST
Uppdragschef

anisa@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
070-324 30 20

KAIES DRISS

Uppdragschef

KAIES DRISS
Uppdragschef

kaies.driss@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
070-820 37 73

ULF GRANBERG

Uppdragschef

ULF GRANBERG
Uppdragschef

ulf.granberg@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
013-495 67 45

PIA MEDBORG

Uppdragschef

PIA MEDBORG
Uppdragschef

pia.medborg@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
013-495 67 44

CARINA MOLIN

Uppdragschef

CARINA MOLIN
Uppdragschef

carina.molin@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
070-716 00 89

AKO ABDULLA

För dig som behöver extra språkstöd och har frågor kring assistans så talar Ako utöver svenska även arabiska, kurdiska och persiska

AKO ABDULLA
Informatör

ako.abdulla@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
073-388 95 04

MATILDA PALMQVIST

Matilda ansvarar tillsammans med uppdragscheferna att SAAND följer lagar och regler kring dokumentation, genomförandeplaner, riskanalyser osv.

Sitter i Linköping

MATILDA PALMQVIST
Kvalitetsutvecklare

matilda.palmqvist@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
013-495 67 42

MATTIAS KARLSSON

Mattias är den som varit längst på kontoret tillsammans med Andreas. Mattias har själv assistans och bred erfarenhet av funktionshindersfrågor.

Mattias sitter i Linköping

MATTIAS KARLSSON
Verksamhetsutvecklare

mattias.karlsson@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
013-495 67 41

HANNU PIKKI

Uppdragsambassadör

HANNU PIKKI
Uppdragsambassadör

hannu.pikki@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
070-321 12 75

HEMTJÄNST BOTKYRKA

FILIZ CALDERON

Verksamhetsledare, Botkyrka

FILIZ CALDERON
Verksamhetsledare, Botkyrka

filiz.calderon@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
08-4800 42 41

KATARINA SAWOSC

Samordnare, Botkyrka

KATARINA SAWOSC
Samordnare, Botkyrka

katarzyna.sawosz@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
073-325 73 77

TUIJA TÖRNÅ LARSSON

Verksamhetschef, Botkyrka och Värmdö

TUIJA TÖRNÅ LARSSON
Verksamhetschef, Botkyrka och Värmdö

tuija@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
013-495 67 47

HEMTJÄNST SÖDERTÄLJE

MIRNA HABBO

För dig som behöver extra språkstöd så talar Mirna, utöver svenska, även engelska, syrianska och arabiska.

MIRNA HABBO
Samordnare, Södertälje

mirna.habbo@saand.se 
010-155 03 00 (vxl)
073-237 94 52

Maria George

För dig som behöver extra språkstöd så talar Maria utöver svenska även engelska, syrianska, assyriska och arabiska.

MARIA GEORGE
Samordnare, Södertälje

maria.george@saand.se 
010-155 03 00 (vxl)
073-237 94 53

 

 

HEMTJÄNST VÄRMDÖ

JEANETTE SCHULZ

Verksamhetsledare, Värmdö

JEANETTE SCHULZ
Verksamhetsledare, Värmdö

jeanette.schulz@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
072-193 68 02

ANDREA MARMBRANT

Samordnare, Värmdö

ANDREA MARMBRANT
Samordnare, Värmdö

andrea.marmbrant@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
072-193 68 05

HELENE RICCI

Samordnare, Värmdö

HELENE RICCI
Samordnare, Värmdö

helene.ricci@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
072-193 68 03

CARINA WIIALA

Samordnare, Värmdö

CARINA WIIALA
Samordnare, Värmdö

carina.wiiala@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
072-193 68 04

TUIJA TÖRNÅ LARSSON

Verksamhetschef, Botkyrka och Värmdö

TUIJA TÖRNÅ LARSSON
Verksamhetschef, Botkyrka och Värmdö

tuija@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
013-495 67 47

HEMTJÄNST VÄSTERVIK

ANNA NILSSON

Verksamhetschef, Västervik

ANNA NILSSON
Verksamhetschef, Västervik

anna.nilsson@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
073-862 38 55

SUSANNE VIBERG

Samordnare Centrala Västervik

SUSANNE VIBERG
Samordnare, Västervik

010-155 03 00 (vxl)

MARION SVAHN

Samordnare Gamleby, Loftahammar, Ukna, Överum etc

MARION SVAHN
Samordnare, Västervik

marion.svahn@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
073-388 02 59

ADMINISTRATION

JONAS WINDEFELT

Ekonomichef

JONAS WINDEFELT
Ekonomichef

jonas.windefelt@saand.se
070 – 304 42 01

MAJA HOLMGREN

Ekonomiassistent

MAJA HOLMGREN
Ekonomiassistent, Hemtjänst

maja.holmgren@saand.se
070 – 453 61 21

FRIDA TUNEMAR

Ekonomiassistent

FRIDA TUNEMAR
Ekonomiassistent, Assistans

frida.tunemar@saand.se
070-486 93 32

ANDREAS SANDBERG

VD

ANDREAS SANDBERG
VD

andreas.sandberg@saand.se
010-155 03 00 (vxl)
013-495 67 40

ALEXANDER LINDAHL

Dataskyddsombud

ALEXANDER LINDAHL
Dataskyddsombud

SKYDDSOMBUD

När du behöver komma i
kontakt med skyddsombud

SKYDDSOMBUD
När du behöver komma i
kontakt med skyddsombud

skyddsombud@saand.se
010-155 03 00 (vxl)

SAAND Service & Omsorg AB

SAAND Service & Omsorg AB är ett företag som alltid gör det lilla extra, våra ledord är därför “företaget med det stora hjärtat” eftersom vi alltid ser individen hos våra uppdragsgivare. Vare sig du använder dig av hemtjänst, personlig assistans, ledsagning eller bara enstaka hushållsnära tjänster vill vi att du ska få den bästa servicen som finns att få. Våra medarbetare är noga utvalda personer som kan ge dig just detta.

SAAND kvalitetssäkrar arbetet hos uppdragsgivarna med hjälp av vår personalhandbok där riktlinjer för allt från tystnadsplikt, anmälningsplikt, rättigheter samt skyldigheter jämt emot uppdragsgivare och anhöriga, SAAND och kollegor regleras. Detta gör vi för att alla inblandade ska få högsta möjliga kvalitet.

SAAND Service & Omsorg AB bedriver assistansverksamhet med tillstånd från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Verksamhetschef är Andreas Sandberg.