Under våren fick SAANDs  alla uppdragsgivare inom personlig assistans en uppdragsgivarenkät utskickad och nu är resultatet sammanställt. Svarsfrekvensen uppgick till 65 % och det får anses som bra.

Patrik Stringborn

Patrik Stringborn

-Jag är både stolt och glad över resultatet på svaren, berättar Patrik Stringborn som är kommunikatör på SAAND. Det visar att vi är rätt ute i vårt tänk som assistansbolaget med det stora hjärtat.

Enkäten gav många positiva svar men även några förbättringsåtgärder för företaget att ta till sig av.

Toppbetyg kring återkoppling/tillgänglighet och delaktighet/inflytande
På frågorna kring delaktighet/inflytande får vi ett medelbetyg på 4,9. När det gäller tillgänglighet/återkoppling så får vi resultatet 4,6 och på frågan om vi är ett ansvarstagande assistansbolag så blir betyget 4,4 av 5 möjliga.

-Vi är även tacksamma att få till oss en del områden där vi kan utveckla vår verksamhet och det arbetet är redan igång och bör göra avtryck inom kort, fortsätter Patrik.

Rekommendationer
Undersökningen visar att de flesta som är uppdragsgivare hos SAAND har valt företaget för att de har fått goda rekommendationer från de som antingen har sin personliga assistans hos oss eller arbetar som personlig assistent. Det är det bästa betyg man kan få! fortsätter Patrik.

Stort tack till alla som hjälper oss att göra SAAND ännu bättre.

Nästa undersökning kommer att komma i början på 2022.