SAAND kvalitetssäkrat av vårdföretagarna!

Att följa de lagar, regler och de direktiv som råder är viktigt för oss på SAAND. Därför är vi stolta över att även i år blivit godkända ALMEGAs noggranna genomlysning av oss som assistansutförare.

Anna Bylin

              Anna Bylin

Anna Bylin är kvalitetsansvarig på SAAND och intern granskare för att se till att företaget följer de riktlinjer, lagar och förordningar som finns när man bedriver personlig assistans.

Under det senaste året har Anna genomfört ett gediget arbete tillsammans med My Sandberg för att kvalitetssäkra SAANDs personliga assistans och det har gett resultat. I veckan kom det intyg som styrker att man följer Almega Vårdföretagarnas högt ställda krav.

SAAND har redovisat sitt kvalitetsarbete enligt branschorganisationen Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration där fyra delområden omfattas:

•Introduktion till verksamheten
Om tillstånd, kollektivavtal, öppenhet och transparens.
•Eget kvalitetsarbete
Om systematiskt arbete kring kvalitet och utveckling.
•Insatsen personlig assistans
Om självbestämmanderätt, integritet, inflytande och medbestämmande.
•Upplevd kvalitet
Om upplevd kvalitet; resultat i enkätundersökningar.

Som medlem i Vårdföretagarna följer SAANDs verksamhet även medlemskraven som inbegriper etiska riktlinjer, krav på kollektivavtal och transparens kring kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

-Har kvalitetssäkrat er kvalitetsdeklaration som omfattar ert företag och personlig assistans, skriver Rikard Johansson som är Kvalitets- och etikrådgivare på Almega. Det avser år 2023. Ni uppfyller Vårdföretagarnas högt ställda krav.

Läs mer;

Intyg SAAND Kdekl_Personlig Assistans VF 2024-05-29

SAAND_BPA_kvalitetsdeklaration-personlig-assistans 2023.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *