SAANDs hemtjänst kommer till Värmdö

Värmdö kommun tecknar nya avtal med två nya hemtjänstutförare varav SAAND Service & Omsorg AB är det ena.

– Avtalet skrevs på i torsdags och det känns jättekul och spännande, berättar en stolt Andreas Sandberg som är SAAND grundare. Förberedelser och planering drar igång redan nu, allt för att vi vara redo vid uppstarten i höst.

Avtalen gäller i 2 år från och med planerat startdatum 1 oktober för att sedan kunna förlängas totalt ytterligare 2 år (dvs maximalt 4 år). Upphandlingen har genomförts enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftet har varit att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planerings-förutsättningar.

-Vi har ställt höga krav i underlaget. Vi är jättenöjda med att ha fått in två nya utförare som tydligt visat att de har utvecklade rutiner och arbetssätt för sina verksamheter, berättar Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef Värmdö Kommun.

I Värmdö är det omkring 700 invånare som har hemtjänst, det vill säga som har ansökt om och beviljats hjälp med inköp, städning, tvätt, måltider, promenader eller personlig omvårdnad i sitt eget hem. Även fortsättningsvis är det kommunen som beviljar hemtjänst och beslutar om insatser.