Synpunkter och klagomål

Med synpunkter och klagomål avses alla klagomål, invändningar, synpunkter och förslag till förändringar och förbättringar som framförs av bland annat anställda, uppdragsgivare, anhöriga eller myndigheter. Resultatet av detta används för att vidta åtgärder för att säkra kvaliteten (nödvändiga förändringar i verksamheten).

Klagomålen och synpunkterna kan framföras på olika sätt, bland annat genom att:
• tala direkt till chef på kontoret,
• framföra synpunkter eller klagomål via mail eller sms,
• framföra synpunkter eller klagomål via brev,
• lämna in synpunkter eller klagomål i vår synpunktsbrevlåda på kontoret i Linköping

Följande frågor ska inte hanteras som klagomål och synpunkter utan enligt särskild rutin:
• Missförhållande eller risk för missförhållande
• Avvikelser
• Tillbud

Skicka gärna ett e-post till synpunkter@saand.se