Toppresultat för SAAND i Socialstyrelsens hemtjänstenkät

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en brukarenkät där de ställer frågan “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Den skickades ut till drygt 120.000 äldre med hemtjänst i Sverige varav 82.000 svarade. SAAND är utförare av hemtjänst i Botkyrka och Västerviks kommuner.

Frågorna berör allt från hur man upplevt kontakterna med sin kommun till frågor om hur man mått psykiskt under pandemiåret och frågor om utförarnas bemötande och arbetssätt mm.

Tuija Törnå Larsson SAAND hemtjänst socialstyrelsen

Tuija Törnå Larsson

-När jag går igenom enkätsvaren blir jag jättestolt. Tänk att vi under ett år med pandemin lyckas uppnå 93 % nöjdhet bland våra äldre, det är ett fantastiskt resultat, säger Tuija Törnå Larsson som är verksamhetschef för SAANDs hemtjänst.

Hon riktar ett stort tack till alla sina medarbetare som är grunden till detta fina resultat.

-Ja, som enkäten visar ger de en mycket god omvårdande och gott bemötande, precis som vi vill att det ska vara, avslutar hon.

Hela enkätsvaren kan du läsa här