Uppföljning av hemtjänsten i Botkyrka – toppresultat för SAAND

HEMTJÄNST BOTKYRKA

För att säkerställa en trygg och säker omsorg av god kvalitet har Botkyrka kommun följt upp hur hemtjänsten lever upp till de krav som kommunen ställer. Uppföljningen gäller samtliga utförare av hemtjänst i kommunen. SAAND är en av utförarna och med stolthet kan man konstatera toppresultat för företaget.

Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka har tidigare beslutat om en modell för hur verksamhet inom vård och omsorg ska följas upp. Uppföljningen sker på samma sätt oavsett om verksamheten är i kommunal egen regi eller av externa utförare, till exempel ett privat företag som SAAND.

 –Vi vänder på alla stenar för att Botkyrkaborna ska få vård och omsorg med god kvalitet. Uppföljningen är en del av det arbetet. Det är första gången som vi gör en så här konkret, tydlig och skarp uppföljning av samtliga utförare av hemtjänst. Uppföljningen visar att Botkyrkas hemtjänstenheter i egen regi har en del brister att arbeta med. Nu får de, och övriga utförare som visat brister, i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att komma tillrätta med bristerna snabbt, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

-Jag är stolt och tacksam över all vår hemtjänstpersonapersonals sätt att arbeta. Allt från den fantastiska omvårdnadspersonalen till verksamhetsledare och verksamhetschef är noggranna och duktiga att följa våra rutiner och riktlinjer, säger VD Andreas Sandberg.

Läs hela uppföljningen här (PDF) – SAAND kan nog säga att man är bäst i klassen!