På SAAND så strävar vi efter att tillsammans skapa ett prestigelöst och lösningsfokuserat klimat där vi tar vara på våra olika styrkor.

Värdegrunden hjälper oss att forma detta och ger oss verktyg att under vägen hantera utmaningar i vardagen men även bygga våra styrkor ännu starkare.

Hjärta

Att ha medarbetare där hjärtat finns med måste vara en självklarhet när vi arbetar med människor som behöver extra stöd och hjälp i vardagen

Att Hjärtat finns med i vardagen gör att våra uppdragsgivare får ett bättre liv och kan leva som alla andra

Hjärtat ska genomsyra allt som pågår i vår verksamhet och få oss att känna stolthet att vi tillsammans arbetar på SAAND.

Glädje

Att göra saker tillsammans i en prestigelös miljö är ofta en fantastisk grund till att känna glädje.

Glädje är att kunna hjälpa våra kollegor eller uppdragsgivare att lyckas eller att bli lite bättre än igår.

Att känna glädje på sin arbetsplats är en framgångsfaktor både på ett personligt plan och ur ett företagsperspektiv.

Engagemang

Engagemang skapar en arbetsmiljö där vi känner trygghet och arbetsglädje. Vi är varandras arbetsmiljö.

Engagemang är att våga lyfta enskilda problem för att kunna utveckla oss och skapa en ännu bättre arbetssituation som gynnar främst uppdragsgivare men även assistenter och personalen på kontoret

Engagemang från medarbetarna utvecklar SAAND varje dag och skapar stolthet och delaktighet, en arbetsplats utan utveckling den avvecklas.